Information om Covid-19

Ønsker I professionel fokus på bekæmpelse af COVID-19 og vi står vi klar til at hjælpe jer!

Vi har den nødvendige faglige viden til at kunne nedbringe smitterisikoen som følge af Covid-19 og generelt øge og fastholde et højt hygiejneniveau på den enkelte arbejdsplads.

Ud over de åbenbare fordele i forhold til den aktuelle risiko set i forhold til Covid-19, vil en målrettet indsats beviseligt også indebære en generel nedsættelse af det normale sygefravær på arbejdspladsen.

Vi har altid den nyeste faglige viden om de nationale sundhedsfaglige retningslinjer og kan rådgive jer omkring en løsning tilpasset netop jer og herudover naturligvis hjælpe jer med at følge de til enhver tid gældende sundhedsfaglige anbefalinger fra myndighederne.

Vi har moderne værktøjer, der i praksis kan målrette en præcis indsats, der matcher jeres behov med fokus på at opnå det bedst mulige hygiejneniveau, inden for en given økonomisk ramme.

Helt basalt er det dokumenteret, at selv en mindre, men målrettet indsats mod væsentlige risikopunkter, kan medvirke til en markant nedsættelse af risikoen for smittespredning.

Vi kan herudover naturligvis hjælpe jer med indkøb af dispensere, håndsprit, desinfektionsklude mv.

 

Derfor :

Kontakt os på 91551207 eller erik@klassiskrengoering.dk

Vi reagerer omgående

 

Husk :