Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik og kvalitetsstyring

Klassisk Rengøring arbejder altid med udgangspunkt i præcise og målrettede arbejdsplaner, der omfatter alle de aftalte arbejdsopgaver hos den enkelte kunde og målrettes den enkelte medarbejder på et givent rengøringsområde.

Vi har efterfølgende klare arbejdsgange og rutiner for kvalitetssikringen, dels i forhold til den enkelte arbejdsopgave og dels i forhold til den enkelte medarbejder.

Kvalitet i vor virksomheds ydelser betyder også, at vi er fleksible og omstillingsparate – dvs. at vi foretager den nødvendige ressourceallokering for at opnå det bedst mulige resultat, når der er behov for akutte tiltag.

Vi udnytter i stigende digitale værktøjer til at underbygge vor kvalitetssikring og dokumentation – dette giver mere effektive arbejdsgange, hurtigere informationsrutiner og danner grundlaget for en præcis og stringent kvalitetssikring.

Vi kan bl.a. nævne følgende forhold:

Alle vore medarbejdere trænes i at gennemføre egenkontrol – dette er grundlaget for den daglige kvalitetssikring og medvirker til at give vore medarbejdere et reelt ansvar for egen indsats.

  • Alle arbejdsopgaver ved den enkelte kunde bliver personligt gennemgået med den enkelte medarbejder – målrettede arbejdsplaner udleveres.
  • Alle nyansatte – uanset erfaringsniveau – oplæres direkte på det enkelte rengøringsområde efter princippet ”learning by doing” og der foretages en tæt opfølgning, før man giver medarbejderen ansvaret for det aktuelle område.
  • Vi lægger stor vægt på en tæt kontakt til vore kunder med en løbende forventningsafstemning og opfølgning på ”den oplevede kvalitet” – dette tilsikrer, at alle har den samme oplevelse af kvaliteten. Den leverede kvalitet følges løbende ved alle besøg fra ledelsens side – frekvens efter behov/ønske.
  • Der aftales normalt mere formaliserede kontroller med udfyldelse af en intern kvalitetsrapport på de udvalgte områder. Vi supplerer som nævnt gerne med digital opfølgning, og døropmærkninger mv., hvor det skønnes hensigtsmæssigt.
  • Vi garanterer at opfølgning på eventuelle svigt eller akut opståede ændringer sker så hurtigt som muligt.
  • Vor faste stab af medarbejdere benyttes i videst muligt omfang i afløsningssituationer – ingen vikarer/underleverandører.
  • Vi lægger mange ressourcer i at kunne fastholde og motivere vore medarbejdere, således man får en fast tilknytning til den enkelte kunde/arbejdsplads.
  • Vi afholder kontinuerligt statusmøder hos alle vore kunder for opfølgning på kvalitet og serviceniveau.