Miljøpolitik

Miljøpolitik og miljøstyring

Som den moderne servicevirksomhed har vi aktivt valgt at arbejde med at sætte miljøet på dagsordenen på alle områder i vores virksomhed.

Vi har opdelt vort arbejde med miljøet i følgende hovedområder:

 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Det eksterne miljø

Vi vil gerne fremhæve at alle vore rengøringsmidler er produceret af førende danske leverandører og alle midler, der anvendes til den daglige rengøring, lever op til de højeste krav på markedet hvad angår miljøgodkendelser og allergihensyn.

Alle vore medarbejdere gennemgår ved ansættelsen et målrettet internt kursus i netop brugen af vores midler og materiel – herunder anvendelsesområder, sikkerhedsforhold og miljømæssige forhold.

 

Vi kan bl.a. nævne følgende forhold:

Det fysiske arbejdsmiljø

 • Samtlige vore værktøjer og arbejdsredskaber til opgaveløsningen ude på de enkelte arbejdspladser er moderne professionelle systemer, der minimerer belastningen på den enkelte medarbejder i forhold til specielt skuldre, arme, ryg mv.
 • Redskaberne kan derfor justeres og tilpasses præcist til den enkelte medarbejder.
 • Vi underviser løbende individuelt og på kurser vore medarbejder i at benytte den bedst mulige ergonomi i den enkelte arbejdssituation.
 • Gennem vor målrettede APV sikrer vi et konstant fokus på arbejdsmiljøet og mulighederne for forbedringstiltag på den enkelte arbejdsplads.
 • Vi har som en af de få rengøringsvirksomheder ekstern leverandør til kontrol af vort arbejdsmiljø og har naturligvis en grøn smiley.
 • Vigtigheden af brug af værnemidler, handsker mv. understøttes i dagligdagen af ledelsen på den enkelte arbejdsplads og vor sikkerhedsorganisation.
 • Ved valg af vore midler/kemi til den konkrete rengøringsopgave overvejes nøje, hvilke produkter der kan give det bedste rengøringsresultat kombineret med den mindst mulige miljøbelastning og påvirkning af vore medarbejdere.
 • Vi følger nøje udviklingen indenfor robotteknologi med det formål at kunne minimere belastningen af vore medarbejdere ved f.eks. støvsugning og gulvvask.

Det psykiske arbejdsmiljø

 • Grundlaget for et godt psykisk arbejdsmiljø er tryghed, åbenhed og dialog – forhold vi er meget beviste om i hverdagen. Klare aftaler og retningslinjer, samt at man som medarbejder altid kan få den nødvendige hjælp og støtte er afgørende i Klassisk Rengøring.
 • Fundamentet skaber vi med en meget tæt kontakt til vore medarbejdere på de enkelte arbejdspladser – ud over den rent arbejdsmæssige relaterede kontakt anvender vi i vid udstrækning ofte en mere uformel form (besøg/opringninger mv.) Her giver vi den enkelte medarbejder et personligt fokus, hvor vi også giver tid til at tale om andre ting, end den aktuelle hverdags arbejdsopgaver
 • Vi inddrager overalt, hvor det er muligt, den enkelte i planlægningen og udførelsen af deres personlige arbejdsopgaver og opfordrer til, at man tager initiativ og ansvar – vi kvitterer naturligvis medarbejderne for de gode ideer og tiltag, de måtte komme med.
 • Vi giver herudover altid løbende tilbagemeldinger på de udførte opgaver – ros/ris – samt ikke mindst tilbagemelding til medarbejderne fra vore opfølgningsmøder og evalueringer med den konkrete kunde. Rigtig mange af vore medarbejdere ser frem til denne personlige respons på deres arbejde.

Det eksterne miljø

 • Vore midler og metoder udvælges løbende med det formål at belaste miljøet mindst muligt!
 • Forbruget af vand og rengøringsmidler minimeres via vore vaskesystemer og instruktioner.
 • Vi har til stadighed fokus på at informere vore medarbejdere om vigtigheden af korrekt dosering i dagligdagen.
 • Vi arbejder naturligvis aktivt med affaldssortering og miljømæssig optimal bortskaffelse af al emballage mv.