Om Klassisk Rengøring

Klassisk Rengøring ApS

Er et moderne rengøringsfirma startet af firmaets indehaver Erik Johnsen i 2014 – vi har vor base i Svendborg og servicerer i dag kunder over hele Fyn til og med Trekantsområdet.

Vi har haft rigtig god succes med at opbygge en velfunderet og stabil kundeportefølje igennem årene. Det baseres først og fremmest på den grundlæggende tilgang, vi har til vore kunder: Vi møder såvel nuværende som kommende kunder i øjenhøjde – hvor en aftale er en aftale!

Derudover vægter Klassisk Rengøring følgende:

Vi tror på, at vi netop med vor personlige tilgang og tætte dialog med vore kunder kan levere et kvalitetsprodukt bedre og mere målrettet end vore store kollegaer på markedet.

Vi tager os tid til den enkelte kunde og er i sagens natur også meget tæt på vore medarbejdere, hvilket er grundlæggende for at kunne ”levere varen hver gang”.

Vi benytter os af de nyeste værktøjer på markedet for digital opfølgning og dokumentation og arbejder intenst med de moderne hygiejnekrav, hvilket blandt andet giver sig udslag i rengøring af tandklinikker med krav til høj standard efter de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Personale

Erik Johnsen
Adm. Direktør

9155 1207
erik@klassiskrengoering.dk 

Annette Jensen
Salgskonsulent

6062 1048
info@klassiskrengoering.dk

Thomas Gerber
IT-ansvarlig

6062 1048
info@klassiskrengoering.dk

Marjan Priversek-Boserup
Driftsleder

9244 0006
marjan@klassiskrengoering.dk

Personalepolitik & målrettet uddannelse

Engagerede og veluddannede medarbejdere er for os den helt grundliggende forudsætning for at vi kan garantere den optimale kvalitet og leveringssikkerhed på samtlige vore arbejdspladser.

Klassisk Rengøring arbejder derfor målrettet på at kunne tiltrække og fastholde engagerede og veluddannede servicemedarbejdere.

Derfor inddrager vi den enkelte medarbejder overalt, hvor det er muligt og tager afsæt direkte i den enkeltes potentiale og personlige egenskaber samt ønsker om udvikling indenfor vore serviceområder.

Den løbende faglige opkvalificering målretter vi direkte den enkelte medarbejder og tager, så vidt det er muligt, udgangspunkt i de konkrete arbejdsopgaver, den enkelte varetager/skal varetage i dagligdagen.

Ved ansættelse af nye medarbejdere vurderes naturligvis de rent faglige kvalifikationer, men vi lægger herudover meget stor vægt på medarbejderens personlige kvalifikationer. 

Vi investerer gerne i den faglige opkvalificering, såfremt vi vurderer at den pågældende medarbejder har lyst og evne til at blive en fast del af medarbejderstaben fremadrettet.

Organisationsforhold mv.

Vi har klare og særdeles velordnede forhold for alle vore medarbejdere og følger gennem vort medlemskab af Danske Service/Dansk Erhverv de gældende kollektive overenskomster.

Vi benytter ikke underleverandører i den daglige opgaveløsning hos vore kunder, men anvender vore egne medarbejdere, der er uddannet i vore metoder og kender vore kvalitetskrav.

Vi arbejder kun sammen med godkendte leverandører af midler og materiel. Alle vore produkter opfylder som udgangspunkt krav svarende til svanemærkning og lignende.

Organisation og ledelse

Den daglige drift af vort firma sker i et nært parløb mellem Erik, inspektør og driftschef.

Alle væsentlige forhold omkring de enkelte kunder og medarbejdere udveksles løbende mundtligt så både kunder og medarbejdere er fuldt orienteret om alle forhold og igangværende arbejdsopgaver

Vi kan derfor garantere vore kunder, at alle forhold omkring den daglige drift kan håndteres med én kontakt til os – ingen unødige mellemled!


Vi har erfaring for at dette giver effektivitet og klarhed for alle parter og minimerer mulighederne for fejl samt optimere vor responstid.