Personalepolitik

Personalepolitik & målrettet uddannelse

Engagerede og veluddannede medarbejdere er for os den helt grundliggende forudsætning for, at vi kan garantere den optimale kvalitet og leveringssikkerhed på samtlige vore arbejdspladser.

Klassisk Rengøring arbejder derfor målrettet på at kunne tiltrække og fastholde engagerede og veluddannede servicemedarbejdere.

Derfor inddrager vi den enkelte medarbejder overalt, hvor det er muligt og tager afsæt direkte i den enkeltes potentiale og personlige egenskaber samt ønsker om udvikling indenfor vore serviceområder.

Den løbende faglige opkvalificering målretter vi direkte den enkelte medarbejder og tager, så vidt det er muligt, udgangspunkt i de konkrete arbejdsopgaver, den enkelte varetager/skal varetage i dagligdagen.

Ved ansættelse af nye medarbejdere vurderes naturligvis de rent faglige kvalifikationer, men vi lægger herudover meget stor vægt på medarbejderens personlige egenskaber.

Vi investerer gerne i den faglige opkvalificering, såfremt vi vurderer at den pågældende medarbejder har lyst og evne til at blive en fast del af medarbejderstaben fremadrettet.

Nye medarbejdere vil, uanset baggrund og erfaring, få mulighed for at arbejde sammen med en af vore nøglemedarbejdere, der i et og alt kender til samtlige forhold og krav i Klassisk Rengøring.

Netop de tilgange vi har til opgaveløsningen hos Klassisk Rengøring er et meget væsentligt fundament for at vi kan fastholde og udbygge den bedst mulige relation til vore kunder. Det giver en tryg basis for et godt internt samarbejde medarbejdere og ledelse imellem.

Vi kan bl.a. nævne følgende forhold:

  • I Klassisk Rengøring tager medarbejderne et reelt ansvar i dagligdagens opgaveløsning. For os er det naturligt, at man er aktiv og deltager direkte i alle forhold, der kan medvirke til at optimere vor opgaveløsning ved den enkelte kunde.
  • Vi giver derfor også vore medarbejdere muligheder for at tilpasse opgaveløsningen på den enkelte arbejdsdag netop i forhold til de konkrete forhold, der kan observeres. Vi uddanner vore medarbejdere i at træffe ”de rigtige valg” for at nå det bedst mulige resultat ”på dagen”.
  • Vi forsøger at motivere og opfordre alle vore medarbejdere til at medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsforhold – vi giver dem reelle muligheder for at kunne påvirke deres daglige arbejdssituation, herunder eksempelvis valg af metoder, indflydelse på arbejdsplanlægningen mv.
  • I samarbejde vor arbejdsgiverforening Danske Service, vore leverandører og AMU foretager vi den nødvendige opkvalificering bl.a. med kurser der vedrører:
  • Rengøringsfaglig opkvalificering – hygiejnekrav mv.

  • Nye digitale værktøjer til dokumentation og planlægning

  • Moderne og målrettet gennemførelse af egenkontrol
  • Vi har klare retningslinjer omkring at give løbende personlige tilbagemeldinger til samtlige medarbejdere, så man modtager den helt nødvendige feedback på det udførte arbejde. Vi lægger stor vægt på at vore tilbagemeldinger er konstruktive og hjælper medarbejderen i den fremtidige opgaveløsning.

  • Én gang årligt afholder vi strukturerede Medarbejder Udviklings Samtale, hvor alle forhold omkring den enkeltes arbejdssituation evalueres og fastholdes.